Handelsbetingelser – Rynkebys webshop

1. Om Rynkeby Foods A/S

Rynkebys webshop ejes og drives af Rynkeby Foods A/S (CVR-nr.19 98 29 12), Vestergade 30, 5750 Ringe (Herefter omtalt som "Rynkeby" eller "vi"). 


Hvis De har spørgsmål til disse handelsbetingelser eller til Rynkebys webshop, er De altid velkommen til at kontakte Rynkeby på info@rynkeby.dk.
 

2. Anvendelse

Disse almindelige handelsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg via Rynkebys webshop til forbrugere. Aftaleindgåelsen sker på dansk, hvorfor købet er underlagt dansk ret, herunder forbrugeraftaleloven.
 

3. Bestilling og ordrebekræftelse

Når De handler på Rynkebys webshop, skal følgende trin gennemføres:

-Find de varer, som De ønsker, læg dem i den elektroniske indkøbskurv og gå herefter til kassen.-Indtast Deres personlige oplysninger, vælg leveringsform og godkend handelsbetingelser.
-Bekræft at oplysningerne og beløbet er korrekt.
-Gennemfør betalingen, som tilvejebringes gennem Quickpay
 
Straks efter, at De har afsluttet købet, vises en ordrebekræftelse på skærmen. Denne indeholder blandt andet et ordrenummer, navn og adresse på, hvor varen skal sendes hen, betalingsmetode samt en oversigt over de bestilte varer. Ordrebekræftelsen sendes tillige via e-mail til den oplyste e-mailadresse.
 
4. Priser og betaling

Alle priser på Rynkebys webshop er i danske kroner og inkl. 25 % dansk moms samt eventuelle afgifter. Der pålægges hver ekspedition et forsendelsesgebyr på kr. 50,00.  
Priserne på Rynkebys webshop opdateres og ændres løbende, dog naturligvis ikke for allerede bestilte varer. Dankort samt Visa Dankort kan anvendes, De betaler ikke gebyr herfor. Alle beløb opkræves i danske kroner. Vi anvender betalingssystemet Quickpay. Betalingsoplysninger behandles i krypteret form.
 
Betalingen for varerne trækkes først fra din konto, når varerne afsendes fra vores lager.
 
Sammen med varen fremsendes en faktura, indeholdende oplysninger om datoen for varens afsendelse, ordrenummer, det totale beløb som opkræves, samt hvilket betalingskort der er anvendt til betaling. Herudover vedlægges en standardfortrydelsesformular.

5. Levering

Rynkeby foretager udelukkende levering af varer i Danmark.
Der tilstræbes en leveringstid på ca. 8 dage efter bestilling. Kan vi ikke overholde denne leveringstid, kontakter vi Dem via e-mail.

 

6. Fortrydelsesret

De har 14 dages fortrydelsesret regnet fra den dato, De modtager varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev eller e-mail. De kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som er vedlagt din forsendelse, hvilket dog ikke er et krav.
 
Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:
 
Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe
 
Angiv venligst “Rynkeby Webshop”
 
BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke (i) for varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, fx drikkevarer og fødevarer, og (ii) for varer hvor De har fjernet forseglingen/emballagen, og hvor varen af hensyn til sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt.
 
Hvis  sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal De efterfølgende returnere varen til Rynkeby på ovennævnte adresse. De skal returnere varen uden unødig forsinkelse, og senest 14 dage efter De gav meddelelse om, at De ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. De skal selv afholde omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til Dem ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt, ligesom De selv bærer risikoen for, at varerne beskadiges eller forsvinder under transporten.
 
Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.  Rynkeby anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare.
 
Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af Deres meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil De har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.
 
Hvis De ophæver købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med De oprindelige forsendelsesomkostninger fratrukket eventuel værdiforringelse.
 

Fortrydelsesformularen kan downloades her.
                                                                                                             

7. Reklamationer

I tillæg til fortrydelsesretten gælder Deres almindelige rettigheder i købeloven vedrørende mangelfulde varer, forsinkede varer eller varer, som ikke svarer til beskrivelsen.
 
De har som udgangspunkt 2 års reklamationsret fra varens modtagelse ifølge købeloven, såfremt De mener, at den vare, De har modtaget, er mangelfuld. De skal hurtigst muligt efter at have konstateret en fejl/mangel ved varen give Rynkeby besked herom på info@rynkeby.dk eller på ovenstående fysiske adresse. 
 
Hvis De reklamerer over en vare, skal De skriftligt beskrive manglen / fejlen, og vedlægge kopi af Deres faktura.
 
Hvis Deres reklamation er berettiget (varen er mangelfuld), kan De enten få varen ombyttet, repareret, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, og returfragten returneres til Dem.
 
Hvis De ønsker at udøve deres reklamationsret, eller hvis De i øvrigt ønsker at klage over Deres køb, kan De skrive en e-mail til os på følgende adresse: info@rynkeby.dk.

8. Returneringer

Returneringer i anledning af udnyttelse af fortrydelsesret eller reklamationer skal altid ske til:
 
Rynkeby Foods A/S
Vestergade 30
5750 Ringe
 
Angiv venligst “Rynkeby Webshop”
 
Husk altid at medsende tilstrækkelige oplysninger til, at Rynkebys webshop kan afgøre, om varen returneres som følge af udnyttelse af fortrydelsesretten eller som reklamation. Ligeledes skal der medsendes oplysninger, som identificerer køber, således evt. betaling kan retureneres.

9. Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt begrænset oplag.
 
10. Personoplysninger

De oplysninger, som De indtaster – navn, adresse og e-mail m.v. – bruger vi kun til at sende Dem ordrebekræftelsen, Deres varer samt at informere Dem, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå. Oplysningerne, herunder aftalen med Dem, opbevarer vi i to år for at sikre korrekt behandling ved eventuelle reklamationer. Vi giver ikke Deres oplysninger videre til andre. Vi registrerer ikke personoplysninger ved hjælp af cookies og lignende.

 

Vi bruger sikkerhedsprotokollen SSL, som krypterer information mellem en internetbrowser (kortindehaveren) og en internetserver (forretningen), sådan at Deres oplysninger er beskyttede under overførslen fra Deres computer til os.

11. Klager

En klage over en vare købt hos Rynkeby kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. De kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis De er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr.  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@rynkeby.dk


12. Værneting

Tvister, som udspringer af nærværende handelsvilkår, og som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved Retten i Svendborg og er undergivet dansk ret.